เกี่ยวกับเรา

บริษัท โบตานิคอล เฮิร์บ จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (ผลิตภัณฑ์เกรดทางการแพทย์) จากบริษัท ดร.ซีบีดี ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โดยมีสมุนไพรหลักคือ กัญชา กัญชง และกระท่อม เกรดทางการแพทย์ แบบครบวงจร ตั้งแต่การเพาะปลูก การสกัด การผลิต รวมถึงการทดลองและวิจัยต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับการดูแลสุขภาพ

ทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจได้ในคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการใช้ผลิตภัณฑ์ อีกทั้งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการดูแลสุขภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตร่วมกับการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน